Aktuális számunk hirdetői

Hess-díjas: Imre Géza

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

A megfelelő védelmet a biztonsági elemek kombinációja nyújtja

Az ANY Biztonsági Nyomda okmánybiztonsági szakértője, Imre Géza hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert szaktekintélynek számít. Nem csupán Magyarországon, hanem számos európai és tengerentúli városban is tartott előadásokat. Azt vallja, egy okmány megfelelő védelmét a biztonsági elemek jól átgondolt kombinációja nyújtja, ahol az okmány minden alkotóelemét, így a papírt, a grafikát, a nyomdafestéket magas szinten védik.

Imre Géza a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen végzett, okleveles gyógyszerészként. A diploma után az iparban, a gyógyszergyártásban tudott volna elhelyezkedni, ennél azonban valami érdekesebb munkát szeretett volna.

Így került a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetéhez, illetve annak jogelődjeihez, ahol abban az időben éppen vegyész-gyógyszerész végzettségű embereket kerestek. Az ember azt gondolná, a belügyi és rendvédelmi szervezeteknél kizárólag a Rendőrtiszti Főiskoláról vagy az Állam- és Jogtudományi Karokról kikerült fiatalokat keresik, ám ez tévedés, mert ezeknek a szolgálatoknak minden időben elengedhetetlen szüksége van olyan kémiai analitikusokra, akik értenek a robbanószerek, a kábítószerek meghatározásához, hatóanyagaik feltérképezéséhez.

1993-ban megkezdődött az okmány- és bankjegyreform, Imre Géza ebben és a reform keretében készült új generációs nyomdatermékek biztonsági rendszerének kidolgozásában  jelentős  szerepet  vállalt. A múlt rendszer okmányainak hiányosságaira, gyengeségeire beszédes példa, hogy a kilencvenes évek elejére a gépjárművek forgalmi engedélyének meghamisítása egész iparággá nőtte ki magát Magyarországon.

De a világ minden hamisítója valószínűleg a „legnagyobb elismeréssel” nyilatkozna arról a régi magyar személyigazolványról, ahol a fényképet két „ringlivel” rögzítették az okmányhoz (ilyen manapság már nem történhetne meg, mert ez a megoldás utazási okmányok esetében egyszerűen tiltott).

Imre Géza 1998-ban került az ANY Biztonsági Nyomda állományába, ahol addig megszerzett ismereteit hatékonyan kamatoztatta és továbbfejlesztette a nyomda által gyártott biztonsági nyomdatermékek megtervezése és gyártása során.

Mire is kell figyelni egy új okmány tervezése, gyártása kapcsán? Ehhez bizony az  olvasóknak  sem  árt  némi  magyarázat az okmányok úgynevezett biztonsági szintjeiről. Az első a hétköznapi, a mindenki számára ránézéssel is ellenőrizhető szint, ilyen lehet például egy okmányon vagy  bankjegyen  a  hologram,  ilyen  lehet a vízjel.

A második szint esetében már egyszerűbb technikai eszközökre van szükség, például a pénztárakban dolgozók által használt UV-lámpára, de léteznek olyan grafikai biztonsági elemek is, amelyeket szabad szemmel ugyan nem látunk, mégis ott vannak. A harmadik szintnél már speciális ismeretek, laboratóriumi háttér szükségeltetnek, ahol a rejtett, különleges megoldások vizsgálatát kell elvégezni.

Ami nagyon fontos és új okmány tervezésénél, összehangolásánál alapelv, hogy a különböző biztonsági elemek nem ronthatják egymás hatását, működését, például egy fluoreszcens nyomatra nem kerülhet metallizált hologram, mondja a szakember, akinek fő kutatási területe a fotolumineszcencia, mint fizikai jelenség okmánybiztonsági célra történő alkalmazásához kötődik.

És ha már az alapelveknél vagyunk, a hazai és nemzetközi szakirodalomban egyöntetű a vélemény, hogy a megfelelő védelmet a biztonsági elemek jól átgondolt kombinációja nyújtja, ahol az okmány minden alkotóelemét magas szinten, összehangoltan védik. Védeni kell a papírt: vízjellel, biztonsági adalékokkal. Védeni kell a grafikát. És megfelelő speciális eljárásokkal védeni kell a nyomdafestéket.

Nem mellékesen, a most Hess András-díjat kapott szakember K+F tevékenysége kapcsán számos magas biztonsági értéket képviselő, úgynevezett biztonsági nyomdafestékrendszer és egyéb papírbiztonsági megoldás kifejlesztésében játszott kiemelkedő szerepet.

Egy okmány tervezése során nem csupán biztonsági, hanem az esztétikai szempontokat is meg kell vizsgálni. Csak egy példa: biztonsági szempontból indokolt lehet a neonszínek alkalmazása, ám adott esetben az már más kérdés, hogy mennyire fog jól kinézni.

Ráadásul biztonsági, esztétikai kérdésen túl – az ember sosem gondolná –, a közös történelmi, kulturális hagyományokat is érdemes alaposan átgondolni. Mi kerülhet rá például egy okmányra? Címer, búzakalász? Netán egy pulikutya, ez még belefér? Egy szakember tehát az okmány teammunkában történő megtervezése során egész távoli területekre is eljut, és olyan kérdéseket is górcsöve alá kénytelen vonni, amelyekre az elején talán nem is gondolt volna. Mindez természetesen a szakmai szépségek, a szakmai kihívások körébe tartozik.

 

Névjegy

 

Imre    Géza    háromgyermekes    édesapa, 25 éves lánya francia–angol szakos tolmács, 20 éves fiát a gazdaságtudományok érdeklik, a kisebbik, 18 éves fiú azonban vegyészmérnöknek készül. Hobbija a kerékpározás és a kirándulás, de családjával együtt nagyon kedveli a pár napos városlátogatásokat, kedvencei Barcelona, Budapest és Prága. Manapság egyre inkább érdeklik azok a budapesti tematikus városnéző programok, amelyek keretében egy háztömb történetét, az elmúlt száz-százötven év történelmét, eseményeit egykori lakóinak sorsán mutatják be.

A szakember első nemzetközi előadása 2001-ben volt Sorrentóban, de többek között Barcelonában, Rodoszon is megosztotta már ismereteit. A kolumbiai Bogotában 2017. október 10–11. között megrendezésre kerülő eID Konferencián előadást tartott a magyar elektronikus személyi igazolványról. A konferenciával egybekötött kiállításon a kártya alakú személyazonosító okmányok mellett az útlevél-megoldásokat és egyéb okmánybiztonsági termékeket is bemutattak.

 

Nyomdai termékek

 

A nyomda készíti a 2016. január 1-jén megújult elektronikus személyazonosító igazolványt is. Az ujjnyomatot is tartalmazó kontaktus nélküli chipkártya nem csak biztonsági megoldásaiban újult meg, hanem számos elektronikus funkcióra is alkalmas, használható elektronikus aláíráshoz, adó- és társadalombiztosítás azonosításhoz, valamint e-útiokmányként is alkalmazható. Az új okmány szűk hét hónap alatt készült el; a világon sehol nem készítettek ilyen rövid idő alatt ilyen komoly biztonsági funkciókkal rendelkező okmányt. A megújult személyazonosító igazolványt 16 biztonsági elemmel védik, többek között Braille-írással, transzparens hologrammal, biztonsági alnyomattal, változó lézerképpel, lézergravírozott okmányszámmal, metalizált hologrammal, optikailag változó tulajdonságú ábrával és kétdimenziós vonalkóddal.

 

Okmány és biztonság

 

Több éves tapasztalatának és referenciáinak köszönhetően a Társaság  az okmány- és termékvédelmi projektekben a koncepció megtervezésétől a kivitelezésig segíti az államigazgatás munkáját. A termékek és szolgáltatások olyan területeket ölelnek fel, mint a személyazonosítás – eID, útlevél, vízum -, a feketegazdaság visszaszorítása – adó- és zárjegy – vagy éppen a választási nyomtatványok készítése. Okmánybiztonsági Laboratóriumában számos biztonsági megoldást fejlesztettek ki, többek között biztonsági festékeket és papír adalékanyagokat, okmány nyomtatókat és speciális ellenőrző eszközöket.

 

 

 

 

 

 

                                                    Drávucz Péter

 

 

 

 

 

 

Share

Kiegészítő információk