Aktuális számunk hirdetői

Sikertörténet az STI Petőfiben

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Duális képzésben két év alatt ide lehet jutni

Harmadik évfolyam kezdte meg egyetemi felsőfokú szakmai tanulmányait az STI Petőfi Nyomdában Kecskeméten. Ezt a duális képzési formát a nyomda a kecskeméti Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Karával együtt végzi. Mind a három évfolyamban 3-3 hallgató vesz részt. Fábián Endre ügyvezető igazgató és Gömöri Ferenc humánerőforrás-vezető sikertörténetként értékelheti az eddigi képzést.

Egy 300 millió eurós forgalmú családi vállalkozás az STI csoport, melynek már a legnagyobb gyára a kecskeméti STI Petőfi Nyomda. Fábián Endre ügyvezető igazgató szerint a mintegy 600 főt foglalkoztató STI Petőfi Nyomda és a Petőfi Service Kft. felsőfokú nyomdaipari végzettséggel rendelkező szakemberigénye mintegy 40 fő, ezért feltétlenül szükséges a folyamatos, egyetemi végzettséggel rendelkező szakember-utánpótlás biztosítása.

 

Duális képzés

A Mercedes kecskeméti gyára szinte megnyitásának pillanatában megkezdte saját felsőfokú szakemberképzését. Ez 2012-ben nyert hivatalos formát, amikor is a Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kara elindította a duális hallgatói képzést. Az első diplomások 2016 februárjában hagyták el az intézményt. Mintegy 50 éves múltra tekint vissza a felsőfokú gépipari képzés Kecskeméten, és azóta a Gépipari Automatizálásfejlesztés (GAMF) védjeggyé vált, amit a jelenlegi egyetem tovább használ.

Számos  előnnyel  jár a duális  képzés  mind a hallgatók, mind pedig a szakmai képzést biztosító vállalatok részére. A hallgatók egyetemi tanulmányaik során kötöttebb oktatásban részesülnek, pl. a vizsgáikat a tanterv szerinti időszakban kell letenniük. Egyszerre nappali tagozatos hallgatók az egyetemen, és munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók a szakmai képzését biztosító vállalkozásnál. A szorgalmi időszakot az egyetemen töltik, az őszi és téli szemeszterben 8 hét, a tavaszi és nyári szemeszterben 16 hét céges gyakorlatot végeznek a vállalatnál. Az egyetemi képzési program mellett így a hallgatók teljesítik az adott vállalkozás képzési programját is.Vakáció helyett nyári (2-4 hét) szabadságot kapnak, úgy, mint a dolgozók. Végzés után diplomájukban is feltüntetik a duális képzést, ami előnyt jelent, hiszen szakmai gyakorlattal rendelkező pályakezdők, így azonnal munkába tudnak állni, hiszen már ismerik a feladatokat és körülményeket. Németországi tapasztalat szerint annak ellenére, hogy a munkaszerződés sem a duális képzést nyújtó céget, sem pedig az abban részt vevő hallgatót nem kötelezi, mégis a végzettek több mint 85%-a az adott vállalkozásnál marad, és folytatja munkáját.

Anyagilag is előnyös a hallgatók számára a duális képzés, hiszen a munkaszerződés szerint a cég minimum a minimálbér 60%-át juttatja havonta a tanulónak minden hónapban, aki emellett étkezési támogatást, valamint nyelvi képzésben történő részvételi lehetőséget kap. Mind a vállalat, mind pedig a hallgató folyamatosan motivált az együttműködésre.

 

Akkreditált képzési partner

A duális képzésben részt vevő vállalatnak illesztenie kell saját képzési tervét a felsőfokú intézmény oktatási rendjéhez, ami akkreditálást is megkövetel. Az STI Petőfi Nyomda Kft. a GAMF kar tematikájához kapcsolódva állította össze saját képzési tantervét. Ennek alapját az évek óta sikeres Petőfi Akadémia tananyaga képezte, amelyet kiegészítettek az Óbudai Egyetem Rejtő  Sándor  Karán  végzettek  tudásával. A Petőfi oktatási terve így elméleti és gyakorlati képzést is tartalmaz, amelyek konkrét üzemi feladatokra épülnek. A képzésért Gömöri Ferenc humánerőforrás-vezető a felelős, Zetkó Tibor technológus az elméleti oktatásért felel és koordinálja a gyakorlati üzemi oktatást az egyes területek vezetőivel.

„Szerencsés helyzetben vagyunk a jelentkezők számának tekintetében. Nagyon népszerű a duális képzés, így sokszoros túljelentkezés van, ami azt is jelenti, hogy idén a három helyre több mint 50 fő jelentkezett” – ismerteti Fábián Endre. Népszerű a duális képzés, hiszen a hallgatók az egyetemi diploma mellett hároméves szakmai tapasztalatot szereznek a munka világában, ráadásul annál a cégnél, ahol nagy valószínűséggel dolgozni fognak. „Rátermettség alapján háromkörös kiválasztással választottuk ki az évfolyamok hallgatóit.”

Az önéletrajzok Gömöri Ferenc humánerőforrás-vezetőhöz érkeztek, majd a határidő után rögtön egy nyomdászathoz kapcsolódó esszé megírásával kellett bizonyítaniuk a jelentkezőknek, hogy mennyire gondolják komolyan a Petőfihez kapcsolódó jelentkezésüket.  A pályázók fele küldte el maximum három oldal terjedelmű kisdolgozatát. Ezt követően kétkörös csoportos kiválasztásban vettek részt, amelyek során egyéni és csoportfeladatokat is meg  kellett  oldaniuk.  Ezután  következett a döntés, s így nyert felvételt évfolyamonként 3-3 fő.

 

Duális képzésben részt vevők

Fábián Endre, Gömöri Ferenc, Zetkó Tibor és a termelés részéről Makai Gábor üzemvezető rendhagyó évzáró-évnyitón értékelte és köszöntötte a három évfolyam hallgatóit. A második, illetve a harmadik évfolyam ezt követően beszámolt a nyári gyakorlat feladatairól.

Minőségbiztosítás területén tevékenykedett a harmadik évfolyamos Csordás Péter, aki a GAMF műszaki menedzseri szakára jár. A kiinduló feladat a lemezismétlések- lemezhibák számának csökkentése volt. Ehhez meg kellett ismerkednie a technológiai folyamatokkal, a hozzájuk kapcsolódó ISO-dokumentumokkal, gyakorlati és elméleti modellezés útján a rendszer felülvizsgálata volt a fő feladata. Eközben használnia kellett az SAP-megoldásait, gyakorlati kísérleteket végzett, de német és angol nyelven egyeztetett tárgyalásokat folytatott a formakészítés anyag- és technológiabeszállítóival. Az idei munkatervében már 2x9 hetes németországi képzés szerepel az anyavállalat lauterbachi központjában, illetve a Villingen-Schveningeni egyetemen.

Szintén műszaki menedzser szakot végez Bőthe Fruzsina harmadéves hallgató, aki  az STI Petőfi beszerzését ismerte meg. 360 fokos, 33 dolgozóra kiterjedő felmérést kellett végeznie, melynek eredményeként egyértelművé vált számára, hogy a beszerzés nem egyenlő a vásárlással, és az SAP rendelés, rendelés-visszaigazolás, készletezés funkcióinak segítségével a teljes beszerzési folyamatot kellett elemeznie, amihez az alvállalkozók listaárainak és számláinak összehasonlítása is tartozott. Csapatban kellett dolgoznia, a konfliktuskezelés gyakorlatát kellett elsajátítania.

Végh Nikoletta harmadéves logisztikai hallgató sales asszisztensi gyakorlatot folytatott a non-food osztály csapatában. Megismerkedhetett a gyártás-előkészítés feladatkörével, ezen belül felismerte, hogy a legfontosabb a vevő elképzeléseinek megismerése, hogyan kell azt – akár új design megvalósításával – munkatáskás rendszerbe foglalni, alkalmazva az SAP lehetőségeit. Konkrétan megismerkedhetett a vevőkkel, a csoportban dolgozás jelentőségével és a többszöri ellenőrzés elengedhetetlen gyakorlatával.

Bíró Norbert másodéves gépészmérnök hallgató a minőség-ellenőrzési osztály tevékenységét tekintette át. Világossá vált számára, hogy a vevő elvárásainak megfelelő terméket kell elkészíteni a törvényi szabályozások betartása mellett, az optimális  gyártás i folyamat  kiválasztásával és betartásával. Mindezeknél elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, a vevőelégedettség állandó mérése és a teljes körű folyamat-ellenőrzés.

Idén három hallgató kezdi meg a duális képzést (Kovács Balázs, Papp Judit és Károlyi Máté), közülük Kovács Balázs már egyéves egyetemi képzésben részesült, és pusztán azért, hogy részt vehessen a duális képzésben, újrakezdi tanulmányait a Petőfi duális képzésében. Ennek oka, hogy Magyarországon a duális egyetemi képzés átjárhatóságának szabályait még nem alakították ki. A második és a harmadik évfolyam 3-3 fővel indult.

 

Hogyan tovább?

Megszeppenve figyelték az első évfolyamosok a másodikosok és harmadikosok beszámolóját, hiszen a power pointos prezentációkból gyakorlatilag szinte semmit sem értettek. A Petőfi Nyomda vezetői viszont, akik a duális képzésért felelősek, elégedetten nyugtázták, hogy a hallgatók valóban megismerték a különböző osztályok  munkáját,  sőt,  azok  fejlesztésében és aktualizálásában is részt vettek.

Fábián Endre az elsősök megnyugtatására  közölte,  hogy  az  elhangzottaktól nem megijedni, félni kell, hanem úgy kell tekintetni, hogy egy, illetve két év alatt ennyi mindent lehet megtanulni ilyen mélységekig. Új képzési forma az STI Petőfi számára is a duális képzés, de máris megállapítható, hogy a hallgatók kellő ismereteket tudtak szerezni a részterületeken, és Fábián Endre biztosított őket, hogy rotációs elv alapján az elkövetkező évfolyamokban és a diplomamunkáknál is más-más területekre fókuszálnak a jövőben a hallgatók azzal a céllal, hogy a nyomda teljes tevékenységét megismerhessék. Makai Gábor a termelésirányítás szépségére és felelősségére is felhívta a figyelmet, és biztosította a hallgatókat, hogy a géptermek munkájával is meg fognak ismerkedni.

 

A PRINT & PUBLISHING nevében ezúton is gratulálunk az STI Petőfi Nyomda kollégáinak a saját duális felsőfokú szakmai képzés elindításához és ilyen magas szintű megvalósításához. A hallgatóknak pedig gratulálunk ahhoz, hogy a legszebb hivatások egyikét, a nyomdászatot választották.       

                                                    Tolnai László

 

 

Share

Kiegészítő információk