Aktuális számunk hirdetői

Szakképzés: rajtunk a sor

Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

Lehetőség van, csak élni kellene vele

Országosan egyre súlyosabb gondot jelent a nyomdaipari szakemberhiány mind a közép-, mind a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében. A Nyomda- és Papíripari Szövetség több területen stratégiai koordinációval járul hozzá az égető probléma megoldásához, amit 2018-ban is egyik fő feladatának tekint. A budapesti közép- és felsőfokú nyomdaipari szakképzés népszerűsítéséről dr. Peller Katalin ügyvezető igazgató tájékoztatja olvasóinkat.

Magazinunk rendszeresen foglalkozik a hazai és nemzetközi szakképzés fejleményeivel. 164/2017 számunk 6–8. oldalán a Kampányból stratégia – Szövetség: a szakemberképzés első eredményei címmel a 2017 novemberéig végzett munkáról és a máris jelentkező eredményekről tudósítottunk.

A szakma társadalmi presztízsének elismertetése, illetve újbóli kivívása érdekében társadalmunk minden korosztálya és rétege számára szervez kampányokat. Ezek között a lakosság, a szakma, a társszakmák, a megrendelők, az intézményrendszer egyaránt talál nekik szóló kezdeményezéseket. A teljesség felsorolása nélkül néhány példa: helyzet- és igényfelmérések, ezekre épülő munkatervek; akciók, mint a Print Power, Two Sides; megrendelői konferenciák; országos gyermekrajzpályázat; Print: a Te jövőd! koncepció, részvétel országos kiállításokon, szakmai és oktatási fórumokon; kapcsolattartás, együttműködés állami, oktatási, munkaügyi szervezetekkel.

2017-ben sikeresen lebonyolították az első segédgépmesteri képzést. Szervezőmunkájuk eredményeként elindult a budapesti Tolnai Lajos utcában – 12 év után először – a könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó esti képzés harminc fővel! És a munka folytatódik...

 

Tanulj SzakMÁt!

 

A Pályaorientációs és Szakképzési Börzén a  Nyomda- és Papíripari Szövetség, valamint a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Tótfalusi Nyomdaipari Tagozata (azaz Tótfalusi  szakmai képző, a Tolnai Lajos utcában) közösen részt vett a MOM Sport és Uszoda Központban tartott rendezvényen, ahol kreatív módon mutatták be a nyomdászszakmát és a Tótfalusi képzési lehetőségeit.

Az iskola a Tolnai Lajos utcában működik évtizedek óta megszakítás nélkül. A három szakmai alapterület sem változott. Képeznek nyomtatott termékeket tervező, kialakító kiadványszerkesztőket, nyomtatási technológiákat ismerő és alkalmazó nyomdaipari technikusokat, valamint könyvkötőket. A gyakorlati képzés is ebben az épületben történik. Korszerű nyomdagépeken sajátíthatják el a szakmát a fiatalok. Az iskolában jelenleg szakgimnáziumi nappali képzésben 53 tanuló vesz részt, az érettségi utáni szakképzésben, nappali és esti képzésben pedig 74. Ebből nyomdaipari technikus (gépmester) összesen 28 fő, könyvkötő és nyomtatványfeldolgozó 25 fő esti képzésben.

Ebben a beiskolázási időszakban érettségizett tanulók jelentkezését várják  nyomdaipari technikus (gépmester) és kiadványszerkesztő technikus szakokon.

Az iskolarendszerű nappali képzés ideje két év. A tanulmányok megkezdéséhez érettségi és alkalmassági vizsgálat szükséges. Az összefüggő szakmai gyakorlat ideje 160 óra. A tanuló választhat, hogy ezt az iskolában vagy külső gyakorlati helyen tölti. Az elmélet–gyakorlat arány 30–70%. Csak az első szakmát lehet nappali tagozaton megszerezni, nappali tagozaton a felső korhatár 25 év.

A tanulmányokat komplex szakmai vizsgával zárják. A képzés ingyenes.

 

Óbudai Egyetem

 

Nyomtatott kommunikáció szakmérnök képzés

 

Hosszas előkészítő munka után 2018 márciusában elindul az Óbudai Egyetem Nyomtatott kommunikáció szakmérnök képzése. A képzési idő 3 félév, mely időtartam alatt kizárólag szakmai tárgyakat oktatnak.

A képzés jellege levelező, félévenként öt alkalommal (3 alkalom személyes konzultáció péntek délutáni és szombati konzultációkkal és 2 alkalom e-learning tananyag + skype for business). Finanszírozási forma: önköltséges (200 000 Ft/félév) – céges tanulószerződés köthető, költség-átvállalás céljából.

Megszerezhető végzettség mérnöki vagy mérnöki jellegű végzettséggel rendelkezők szakmérnöki, egyéb végzettséggel rendelkezők szakember minősítést kapnak nyomtatott kommunikáció szakon. Régebben végzetteknek a diplomához nyelvvizsga nem szükséges, bizonyos tantárgyaknál felmentés (beszámítás) lehetséges, amit egyénileg kell egyeztetni.

 

Friss diplomások

 

Sikeres államvizsgát tett 12 hallgató 2018. február 8-án az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán a nyomda- és médiaspecializáció, nyomtatott média, csomagolástervezés és technológiai  specializációs  szakirányon. A vizsgabizottság elnöke Fábián Endre, az STI Petőfi Nyomda ügyvezető igazgatója, a vizsgabizottság tagjai: Dr. habil Koltai László dékán, egyetemi docens, Dr. habil. Horváth Csaba egyetemi docens, intézetigazgató, nyomda- és médiatechnológiai csoport vezetője, Tiefbrunner Anna intézeti koordinátor, mestertanár, Prokai Piroska mérnöktanár, valamint Kerekes Imréné mérnök-oktató és Tolnai László ügyvezető.

Egyöntetűen meglepte a vizsgabizottság minden tagját a hallgatók magas szintű felkészültsége. Dr. habil Koltai László dékán meg is jegyezte, hogy az elmúlt évek legmagasabb szintű államvizsgája zajlott ezen a szakmai területen. Ezt bizonyítja, hogy a 12 vizsgázó közül négyen kiváló, négyen jeles, ketten jó és ketten közepes okleveles  minősítést  értek  el.  A  minősítés a szakdolgozat intézeti konzulensének és bírálójának, illetve a szóbeli védés osztályzatainak átlagából, valamint a technológiai folyamatszervezési és a szakmai tételekre adott osztályzatok számtani közepe alapján került meghatározásra. 

A témakiírók kérése alapján a diplomamunkák közül öt titkos volt. A szakdolgozatok  a  digitális  nyomdai  technológiákkal, a flexonyomóforma-készítés legújabb technológiájával, a gyógyszeripari csomagolóanyag-gyártással, az italoskartonok gyártási technológiájával, a faltkartondobozok speciális lakkozásával, a többrétegű társított fólia feldolgozásával, valamint az ofszetnyomdafesték dörzsállóságával foglalkoztak. Különleges színfolt volt egy ajándékcsomagolás, illetve egy memóriajáték kifejlesztése, illetve egy speciális honlap elkészítése.

A nyomdaipar és csomagolástervezés friss diplomásai mostantól: Buzas Hajnalka, Duna Boglárka, Frajt Zsuzsa, Gulyás Tímea Viktória, Kóta Viktória, Lelesz Miklós, Rétyi László, Ruzsinszki Szabolcs, Szűcs Zoltán, Tachscherer Bella, Varga Júlia, Veszelka Lilla.

Mindnyájan a nyomda- és csomagolóiparban dolgoznak, a diplomamunkák többsége munkájukkal kapcsolatos, speciális feladatok mérnöki megoldása volt. Mind a diplomamunkák, mind pedig a vizsgatételek a magas szintű szakmai ismereteken túl kimagasló elkötelezettségüket is kifejezésre juttatták.

 

 

 

Share

Kiegészítő információk