Aktuális számunk hirdetői

Emlékezés Gutenbergre

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

...halála 550. évfordulóján

550 évvel ezelőtt, 1468-ban hunyta le örökre szemét Mainzban Johannes Gutenberg, a könyvnyomtatás feltalálója. Szerte a világon tisztelettel emlékeznek a nyomdászat atyamesterére. A találmányáról és személyére vonatkozó kutatások részletei ismertek szakmánkban. Soraink Gutenberg emberi nagyságára emlékeztetnek itt, 1468. február 24-ére, halálának ötszázötvenedik évfordulóján.

A középkor végén a nyomtatott betű újította meg a szellemi világot. Az új kor kezdete a szétszedhető, mozgó betű útja Gutenberg feltalálásával indul. Mint sok feltalálónak, Gutenbergnek is az lett a sorsa, amíg élt, kora alig vette észre. Találmányát sem méltatták különösebb figyelemre. Annak, hogy élete folyását nagyrészt miért fedi homály, nem tudjuk. Felfedezése korszakalkotó volt. Mikor nyilvánvalóvá lett, megirigyelték dicsőségét, és el akarták vitatni tőle. Felfedezése helyének, Mainz városának vetélytársai akadtak. Harlemben, Strasbourgban, Belgiumban. De hiába: Gutenberg születése ötszázados évfordulóján az egész művelt világ ünneplése bizonyította, hogy e dicsőség nevétől soha el nem vitatható. Gutenberg találmányát az emberiség közhasznára alkotta meg.  Nem volt gyakorlati ember, nem is törődött találmánya anyagi hasznával. Kétszer alapított nyomdát, s mindkettőt hitelezője foglalta le. A könyvnyomtatást ő találta fel, az első nyomda létrehozása az ő érdeme, és Fust ötvös és utódai gazdagodtak meg belőle. Emberi tulajdonságát hívság nem bántotta, nyomtatványaira még a nevét sem tette ki.

Gutenberg János lelkének nemes, vallásos érzületét leghívebben jellemzik legszebb nyomtatványainak alábbi sorai: „A felséges Istennek oltalma alatt, kinek egy intésére a gyermekek nyelve ékesen szólóvá lesz, s aki gyakorta kicsiknek jelenti ki, amit a bölcsek előtt elrejt… nyomtatta volt ez a jeles könyv.”

Gutenberg tudatában volt, s érezte annak örömét, hogy lesznek, akik folytatják majd helyette megkezdett munkáját – többé az nem fog elenyészni. Gutenbergre emlékezve, nem ok nélkül mondta róla Luther Márton a reformáció atyja: „A könyvnyomtatás a legnagyobb és legutolsó ajándék … a világ kialvása előtt.”

Gutenberg officinájából a leghíresebb és máig csodálatra méltó Negyvenkét-soros Biblián túl több nevezetes könyv készült a mester dicsőségére.

Nincs adat arra, hogy Gutenberg János nős ember lett volna. Magányosan élte életét. Okiratok szerint Gutenberg életének utolsó éveit aggkori gyöngeségben, megvakulva, Eltville-ben élte le. A nassaui Adolf püspök hívta udvarába, akinek itt volt székhelye, és ő gondoskodott minden szükségletéről. Ellátmányában még két nagy hordó bor is szerepelt. Fel lett mentve minden udvari szolgálat alól, és adómentességet élvezett. Gutenberg nem sokáig élvezhette pártfogója kegyét. Halálának pontos dátumáról egy ősnyomtatvány lapján ez áll: „Az úr 1468-ik esztendejében, Balázs napján, (február 3.) 72 évesen meghalt Gensfleisch (Gutenberg) János becsületes ember, akin Isten könyörülön.” 1468. február 24-én már hagyatékának átvételét nyugtázza régi barátja, Humery Konrad.

Temetkezőhelye sem biztos. Van ugyan legenda arról, hogy a mainzi dominikánusok templomában helyezték örök nyugalomra, azonban ez a templom 1795-ben földig leégett. Helyébe gabonacsarnokot építettek, amit hasonló sors ért 1875-ben. A 15. század végén Gutenbergnek szobrot állított Mainz lakossága. A templom és a szobor azonban régen eltűnt, még nyoma sem maradt.

Gutenbergről sokáig azt tartották, hogy életében sok nélkülözésben és üldöztetésben volt része. Nem tudható, hogy elkeseredett szerencsétlen ember lett volna. Ellenkezően, szilárd energiával rendelkezett és találmányának sikere boldoggá tette.

Hosszú időn át küzdeni kellett, hogy Gutenberg János neve tisztán álljon, mint a könyvnyomtatás feltalálója. Mert volt idő, mikor vitatták, ki találta fel a könyvnyomtatás alapgondolatát, a fémbetűk többszörözhető öntését. Csak a 18. századi kutatók szolgáltattak elégtételt a feltárt adatok alapján a nagy alkotó nevének és dicső tettének.

Mainzban 1900-tól múzeum őrzi nevét. 1940-ben a könyvnyomtatás feltalálásának félévezredes évfordulóján a kultúrvilág és a nyomdászszakma ünnepe volt.

Most Gutenberg János halálnak ötszázötvenedik évfordulóján tisztelettel hajtunk fejet a nyomdászat atyamestere dicső munkássága és élete emlékének.

A cikk szerzője és a plakátot a P&P-nek tervezte: Gécs Béla

„Elképzelhetetlen jót és figyelemreméltó hasznot köszönhetünk a könyvnyomtatásnak és az ő szabadságának” Goethe  Gutenbergről

 

 

Share

Kiegészítő információk