Régi és mai budapesti városképek tárlata, 1923

Olvasóink értékelése:  / 0

Több mint kétszáz lapnyi rézkarc, fa- és rézmetszet, ceruzarajz, akvarell festmény kőnyomatos kivitelű képét vonultatta fel elsőként a Szépművészeti Múzeum grafikai osztályán: Pest, Buda, Óbuda városai Budapestté egyesülésük jubiláris jellegű félszázadik évfordulójára rendezett 1923. évi kiállításán.

Bővebben...

Reformáció 500: Luther Márton tisztelete a „feketeművészetnek”

Olvasóink értékelése:  / 0

A reformáció 500 éves jubileumának ünnepségsorozata most indul. Írásunk emlékezés Luther Márton lipcsei nyomdalátogatására.

Bővebben...

A Nekcsei-Biblia históriája

Olvasóink értékelése:  / 0

A kutatók szerint sok ősrégi magyar kódex lappanghat magánkézben külföldön, főként Amerikában. A világ legjelentősebb könyvtárai is őriznek becses, értékes, ősrégi kódexeket, könyveket. Magyar vonatkozású közismert mű köztük a kétkötetes kódex Nekcsei-Biblia, melyet a washingtoni Liberary of Congressben őriznek, címlapját magyar tulajdonosa, Nekcsei Demeter címere díszíti.

Bővebben...

Egy érdemes művész pályafutása: Wachtler Fülöp

Olvasóink értékelése:  / 0

Az 1848/49-es szabadságharc tüzében fogant a nyomtatott Kossuth-bankók készítése. Rajzolója-vésnöke, a derék hazafi és nagy tehetségű művész, Wachtler Fülöp volt. Kiemelt munkálkodása kivívta a nyomdászok nagyrabecsülését és emlékének tiszteletteljes fenntartását.

Bővebben...

Kiegészítő információk