Aktuális számunk hirdetői

Könyvajánló: Egy birodalom ébredése - Emich Gusztáv kalandos élete

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

A német Pest polgára a várossal együtt lesz magyarrá. Ha elsőre kidobja is a húszéves költőt, másodjára nem téved: Petőfi kiadójaként építi föl nemzeti médiabirodalmát. A reformkor lendületével indul, a kiegyezéssel ér révbe Emich Gusztáv története: hogyan szárnyalta túl még a Landerer és Heckenastot is? Kelen Károly dokumentumregénye az Athenaeum alapítójának kalandos életéről.

Emich Gusztáv, könyvárus és könyvnyomdász, szül. Pesten 1814 nov. 8., megh. 1869 ápr. 3. Atyját korán elvesztvén, miután a maga erejére volt utalva, a könyvkereskedői pályára lépett s a külföld nevezetesebb nagyvárosaiban több éven át foglalkozott e szakmával. 1842. Pesten könyvkereskedést nyitott s a fősúlyt a nemzeti irodalom fejlesztésére helyezte. «Nemzeti könyvkereskedés» igen gyakran gyülhelye volt a politikai tekintélyeknek.

Emich adta ki Petőfi költeményeit s ő szerezte meg Petőfi minden költeményeinek tulajdonjogát. 1848. alapította Eisenfels Rudolffal nyomdáját. A forradalom idején sok munkát nyomatott a magyar kormány megbízásából. A később bekövetkezett események után kiadásainak legnagyobb részét elkobozták s így a legnagyobb kitartásra s áldozatra volt szüksége, hogy fiatal nyomdai s kiadó-vállalatát fenntartsa. 1850. alapította a Pesti Naplót. Lassan-lassan, de biztosan fejlődött a nyomdai vállalat s a könyvkiadó hivatal, mely nemcsak több nagy értékű munkát, hanem számos díszművet is állított elő, mely utóbbiak a külföldi kiállításokon is feltűnést keltettek. Ezek közül felemlítendő a bécsi magyar krónika, melynek kiállítása 14000 forintba került s mely a párisi világkiállításon nagy érmet nyert. Az általa alapított üzletekből alakult a ma is fennálló Athenaeum részvénytársaság. Emich e téren szerzett érdemei elismeréseül «emőkei» előnévvel nemességet kapott

EGY BIRODALOM ÉBREDÉSE - ÍGY ÉLT EMICH GUSZTÁV AZ ATHENAEUM VÁLLALATCSOPORT ALAP - Ekönyv - KELEN KÁROLY

Emich Gusztávot az MTA 1860. április 18-i ülésén a "Magyar Tudományos Akadémia nyomdásza" címmel ruházták fel.

Share

Kiegészítő információk