Aktuális számunk hirdetői

Magyar kultúra napja az Országos Széchényi Könyvtárban

Olvasóink értékelése:  / 0
ElégtelenKitűnő 

Az Országos Széchényi Könyvtár raktársétákkal, könyvbemutatókkal, kiállításmegnyitóval és tudományos konferenciával várja az érdeklődőket. Az OSZK raktárából előkerülnek a Hymnus kéziratai (Kölcsey és Erkel autográfjai), amelyeket az elmúlt évek hagyományához híven egy vidéki városban nézhet meg a közönség.

Az OSZK hagyományteremtő szándékkal indította el négy évvel ezelőtt azt a kezdeményezést, hogy a magyar kultúra napján a Hymnus kéziratait (Kölcsey és Erkel autográfjai) egy-egy vidéki, Budapesttől távol eső városban mutatja meg a nagyközönségnek, hogy ne csak a fővárosi, főváros közeli lakosok láthassák a nemzeti ereklyéket, amelyeket ettől a naptól eltekintve csak rendkívüli esetben állít ki az intézmény. Szécsény, Lenti és Gyula után idén – a megyei közgyűlés és a város kezdeményezésére – Nyíregyháza közönsége láthatja a két kéziratot január 19-én és 20-án, a megyeházán.

 

Programok január 22-én

 

Raktárséták

Mint írják, az intézmény egyik legnépszerűbb programja a raktári séta, amely során az érdeklődőknek lehetőségük nyílik barangolást tenni az OSZK többszintes raktárának labirintusában. A séta során számos érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a több millió, különböző típusú dokumentumot őrző terekről, valamint megszemlélhetik a törzsgyűjtemény néhány ritka kincsét. A sétákra előzetes bejelentkezés szükséges.

 

 

a Hymnus kézirata
Forrás: Országos Széchényi Könyvtár

 

Konferenciák és könyvbemutatók

 

Üstökösök nyomába eredhetnek az OSZK magyar kultúra napi konferenciájának résztvevői. A rendezvény középpontjába a 16–17. században megszaporodott égi vagy annak vélt jelenségekről szóló beszámolók kerülnek. A korabeli levelezésekben, naplókban és egyéb kéziratos feljegyzésekben fennmaradt leírásokon túl óriási mennyiségi növekedést láthatunk a nyomtatott könyvek vizsgálatakor. A szövegek között találunk olyanokat, amelyek komoly adalékokkal szolgálnak a 16. században fogant új tudományos világkép elterjedéséhez, de akadhat kezünkbe olyan is, amely az asztrológiai tévképzetek széles skálájával riogatja az égen feltűnt üstökösöktől rettegőket. A konferencia január 2-én 8 óra 30 perckor kezdődik és az ideje alatt megtekinthető az „Üstököst látni” című kamarakiállítás.

A konferenciát követően az „Üstököst látni”. Az 1680. évi üstökös művelődés- és tudománytörténeti emlékei című könyv bemutatására kerül sor.

Lakatos Éva Kikötőben maradt hajók – Laptervezetek, meg nem jelent lapok válogatott bibliográfiája című kötetének bemutatójára szintén a magyar kultúra napján kerül sor. Ez a bibliográfia a 2014-ben elhunyt Lakatos sajtóbibliográfusi gyűjtőmunkájának „oldalvizén” összeállított anyag. Olyan laptervezetek gyűjteménye, amelyek nem valósultak meg, illetve csak mutatványszám jelent meg belőlük, vagy legfeljebb három példányban láttak napvilágot. A bibliográfia fő célja megmutatni (a nem megvalósulás mellett) egyes lapok előéletét, feltárni, hogy néhány megvalósult lap milyen forrásból indult, vagy milyen átalakulás után jött létre mégis. Kik és milyen szervezetek, mikor és hol próbálkoztak lapindítással, milyen körülmények akadályozták a megjelenést.

Január 22-én nyílik a Bartók háza című kiállítás a nemzeti könyvtárban. Több mint tíz esztendővel ezelőtt a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fotóművészeti Tagozatának művészei csoportos kiállítással rótták le tiszteletüket a Magyarországról elszármazott Bartók előtt. A Fotóművészeti Tagozat tagjai közül tizenegyen vállalták a feladatot: a mai Bartók Béla Emlékház, a nevezetes Csalán úti villa fényképezését. A zeneszerző emlékét hajdani személyes tárgyai, dolgozószobájának részletei, hangszerek részletei, kottái idézik fel. A látvány, a valóság elemeinek átfogalmazása azonban már erősen tükrözi az egyes fotóművészek látásmódját, a bennünket körülvevő világ látható tárgyaihoz, valamint a muzsikához való viszonyát is. Az alkotók jóvoltából a kiállítás képei az OSZK Jelenkori Fotóművészeti Gyűjteményébe kerültek – így örömmel mutatjuk be a képsorozatból készült válogatást az érdeklődőknek.

Az OSZK magyar kultúra napi szatellitprogramjaként Balatonfüreden adja közre A magyar himnusz képes albuma című kötetet. A kötetet Boka László irodalomtörténész, tudományos igazgató, Szabó G. Zoltán irodalomtörténész, Kölcsey-kutató és Riskó Kata zenetörténész mutatja be. Beszélgetőtárs Praznovszky Mihály.

Share

Kiegészítő információk